Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zarządzenie nr 92/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 92/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 czerwca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 27 czerwca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-06-06

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2083 o powierzchni 0,13 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 2108 o powierzchni 0,12 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 915/3  o pow.   0,1362 ha, położona w Teodorówce,
- działka nr 915/4  o pow.   0,1380 ha, położona w Teodorówce ,


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 21 maja 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 lipca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-05-21

Zarządzenie nr 61/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 61/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 16 kwietnia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 maja 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-04-16

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2083, o pow. 0,13 ha

Jasionka

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie  równinnym
 przy drodze gminnej wyżwirowanej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 2108, o pow. 0,12 ha

Jasionka

Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie  równinnym
 przy drodze gminnej wyżwirowanej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 915/3, o pow. 0,1362 ha

Teodorówka

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej w większości nowopowstałej. Dojazd do działki odbywał się będzie na zasadzie   służebności przejazdu przez działkę sąsiednią 915/4


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

WYKAZ

W Y K A Z
nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do sprzedaży.

- działka nr 915/4, o pow. 0,1380 ha

Teodorówka

Działka położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej w większości nowopowstałej. Działka obciążona zostanie służebnością przechodu, przejazdu pasem szer. 3 m na rzecz właścicieli dz. 915/3


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 maja 2018 r .
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-27

Zarządzenie nr 39/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 39/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 marca 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-03-14

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:
 • działka nr 450 o powierzchni 0,13 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  12,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 918 o powierzchni 0,32 ha , położona w Iwli,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064057/3 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  30,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 1885/3 o powierzchni 0,14 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  13,20 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • działka nr 2462 o powierzchni 0,38 ha , położona w Równem,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00032846/8 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  35,90 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,
 • część działki nr 46/2 o powierzchni 1,80 ha , położonej w Ropiance,  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00050189/6 ,
  cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  170,30 zł  rocznie , wysokość wadium - 20,00 zł ,
                        Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zagospodarowanie rolnicze.
Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

 

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 28 lutego 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-02-28

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r, poz.121 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 3475/1 o  powierzchni 0,16 ha, położona w Równem, zabudowana budynkiem mieszkalno- gospodarczym o pow. użytkowej 89,88 m2,


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-02-21

Zarządzenie nr 10/18 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 10/18
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Pełna treść zarządzenia w formacie PDF. . .

Termin rozpoczęcia publikacji: 29 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-29

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 1054 o powierzchni 0,03 ha, położona w Nadolu,
-  działka nr 2941 o powierzchni 0,03 ha, położona w Teodorówce


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 22 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 1 marca 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-22

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r, poz.2147 z póź.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz.1490 ) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
-nieruchomość położona w Równem obejmująca działkę nr 397/7  o  powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o.


Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 15 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-15

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Dukli  o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:

część działki nr 3686 o powierzchni  0,56 ha , położonej w Równem ( z wyłączeniem powierzchni zajętej pod drogę),  stanowiąca  własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta  Księgą  Wieczystą nr KS1K/00064048/7 , cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  51,90 zł  rocznie , wysokość wadium - 10,00 zł ,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod   zagospodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny  ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT od towarów i usług .

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 15 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lutego 2018 r.
BURMISTRZ
Andrzej Bytnar
2018-01-15

Archiwum ogłoszeń

Poniżej prezentujemy ogłoszenia od 2018 roku.
Pozostałe ogłoszenia dostępne w dziale ARCHIWUM Gospodarowanie mieniem gminnym
2018-01-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.