Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Firmy z adresami, z danymi teleadresowymi

Zarejestrowane firmy działające na terenie gminy Dukla, można odszukać na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl

Branżowy spis firm działających na terenie gminy Dukla z danymi teleadresowymi

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.