Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Burmistrz Dukli  ogłasza nabór kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz pomocy osobom/rodzinom uwikłanym w przemoc.

Podstawa prawna:

1) art.9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.1249 z późn. zm.),

2) Uchwałą Nr LXXII/488/23 Rady Miejskiej Gminy w Dukli, z dnia 22 czerwca 2023r. W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Dukla.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem swego przedstawiciela w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego prosimy o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym i przekazania jej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki 9, 38-450 Dukla lub zeskanowany formularz na adres: mops@dukla.pl, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli).

Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków do składu Zespołu Interdyscyplinarnego i przedłożony Burmistrzowi Dukli.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Gminy Dukla.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.).

Załącznik 1 - Karta zgłoszenia (docx) 

Załącznik 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO (pdf) 

2023-08-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.